Een bijenvolk is heel vlijtig, werkt hard en groeit ook hard in omvang. Vooral in het voorjaar, tot de langste dag op 21 juni, groeien volken hard. Het is voor de imker van belang goed te monitoren hoe hard het volk groeit en of er nog wel voldoende ruimte is voor het volk in de bijenkast.

Soms ben je als imker net te laat en heeft een deel van het bijenvolk besloten dat de kast te klein is en gaat dit deel op zoek naar een nieuw onderkomen. De koningin verlaat de kast en een deel van de werkbijen volgen.

De koningin vliegt van een stukje en landt in een boom of struik. De werkbijen volgen haar en het resultaat is een zwerm of tros bijen. Zo’n zwerm bijen zal in de vrije buitenlucht niet overleven, het zijn gedomesticeerde bijen. Mocht u een zwerm ergens zien is het voor het volk van belang dat ze opgehaald worden door een imker en een kast als nieuw huis krijgen.

Onze vereniging heeft een zwermvanggroep. Mocht u een zwerm ergens zien, kunt het beste een appje sturen naar het volgende nummer: 06-54 31 77 99. Stuurt u ook even een foto mee, dan kan de imker al inschatten welk materiaal het beste meegenomen kan worden om de zwerm te vangen.