Na de vakantie is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief!

Algemene Leden Vergadering

Aanstaande zondag 11 september staat om 19:00 de ALV gepland. Hier zullen belangrijke zaken besproken worden zoals onder andere de bezetting van het bestuur in 2023. Ook praten we jullie graag bij over de NBV en de voorgenomen loskoppeling van St. Ambrosius van de NBV middels een statutenwijziging. We hopen velen van jullie te zien; meld je van te voren even aan door een mailtje te sturen naar info@imkersweert.nl

Rabobank Clubsupport

Ook dit jaar doet onze vereniging weer mee met de Rabobank Clubsupport actie. Voor elke stem ontvangt onze vereniging een geldbedrag. Wij zijn super blij met elke stem! Het ontvangen bedrag wordt ingezet om de educatieve programma’s (zoals imker cursussen,  gastlessen op scholen en gastsprekers voor onze vereniging) actueel te houden en mogelijk te maken.

Stemmen kan tot 27 september via de volgende link:

Rabo ClubSupport – iedereen verdient een club – Rabobank

Aziatische Hoornaar

Het is in Nederland verplicht om de vondst van een Aziatische Hoornaar te melden. Dat is van belang om de opmars van deze hoornaar een halt toe te roepen. De vereniging heeft contacten met het landelijke meldpunt, dus als je een Aziatische Hoornaar spot, laat het ons dan weten. Wij zullen de melding verzorgen.

De vereniging heeft al een aantal vragen omtrent deze hoornaar ontvangen waar we blij mee zijn. We merken op dat het niet bij iedereen duidelijk is wat het verschil is tussen een Europese hoornaar en een Aziatische.

Hier even de verschillen:

Europese Hoornaar is groter van formaat en heeft een rood borststuk. Het achterlijf is zwart met geel.

Aziatische Hoornaar is kleiner van formaat en heeft een zwart borststuk en ook het achterlijf is zwart met een klein beetje geel.

Zie ook aangehechte foto die de verschillen goed zichtbaar maakt.

Basiscursus en jeugdcursus 2023

Onze vereniging ontvangt informatie aanvragen over een basiscursus in 2023. Er is animo voor een basiscursus en de corona situatie staat het toe om voor 2023 een planning te maken. De bijenteelt leraren van onze club steken binnenkort de koppen bij elkaar en er zal gewerkt worden aan een planning voor volgend jaar.

Ook wordt er gekeken naar een mogelijke jeugdcursus. Afgelopen jaar is die weer met veel enthousiasme ontvangen, bij voldoende aanmeldingen zijn we voornemens ook deze weer te organiseren in 2023.