Groep Limburg  NBV organiseert een cursus drachtplanten die start op 13 maart 2022.

Er kunnen maximaal 16 personen deelnemen.

Inschrijven via onderstaande link.

https://www.bijenhouders.nl/cursussen/drachtplanten/4d157N0VDD#info

 Docenten:    

 Hoofd docent:          Cyriel Lendfers

Assistent docenten:  Louis van de Goor, Twan Stemkens, Jan Slots

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor imkers die meer willen leren over aanleg en beheer van drachtplanten en leren inzicht krijgen in de relatie tussen verschillende landschappen en drachtplanten.

Leerdoel:

Tijdens deze cursus krijg je meer inzicht over planten en hun biologie en de groei en bloei cyclus van de plant. Je leert de kenmerken van verschillende landschappen en leert je eigen drachtgebied beter kennen. Ook wordt er aandacht besteed aan de aanleg en beheer van dracht planten, zowel hout- als kruidachtige worden onder de aandacht gebracht. De rode draad is het leren kennen en herkennen van planten. En, niet te vergeten, alles staat in het teken van de bijen.

Uitvoering:

De uitvoering van de cursus vindt door de hele provincie plaats. Afhankelijk van de maatregelen rondom Corona zullen de lessen fysiek of online plaatsvinden. Praktijklessen en excursies vinden fysiek en buiten plaats. Het uitgangspunt is dat de eerste les fysiek is. Dit kan tot nu toe in schoolgebouwen met als restrictie mondkapje dragen en waar mogelijk 1,5 meter afstand. Wanneer de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden is de mondkapje ook zittend verplicht.  Enkele theorielessen zullen online plaats vinden. Dit is o.a. de theorieles die gaat over het aanleggen en beheer van drachtweides. Deze les zal op woensdagavond plaats vinden voorafgaande aan de praktijkles op zondagochtend.

Afsluiting van de cursus:

Ter afronden van de cursus en voor het behalen van een certificaat, dient de kandidaat voor een plantenkennistoets een voldoende te scoren en geeft de kandidaat een presentatie (van max. 6 minuten en 6 dia’s of anders) over zijn/haar drachtgebied. De opdracht over de presentatie wordt bij de eerste les uitgelegd.

De cursus omvat 10 lessen. Zie het lesschema hieronder.

De kosten van de cursus zijn € 150

Lestijden: 

Theorie en praktijk: Zondagen van 9:30 t/m 12:30 uur

Theorie woensdag avonden van 20.00 t/m 22.00 uur

Programma:

Les Datum Onderwerp Theorie  Praktijk 
1 Zondag 13-3-2022 Opstart cursus
 • Introductie
 • Voorstellen
 • Programma en examen opdracht
 • Communicatie afspraken (app/mail)
 • Theorie over planten
Landschap in stedelijk gebied bekijken
2 Woensdag 16-3-2022 Plantkunde
 • Morfologie
 • Bouw en groei planten
 • Nomenclatuur
3 Zondag 27-3-2022 Plantenkennis
 • Biologie
 • Fysiologie
 • Drachtplanten bloeiboog
Herkennen planten
4 Zondag 10-4-2022 Aanleg eenjarige bloemakkers

Plantenkennis

 • Aanleggen van 1 jarige kruidachtige drachtweide
 • Voorjaars bloeiers
Aanleggen en inzaaien div. zaadmengsels
5 Zondag 8-5-2022 Excursies naar diverse landschappen
 • Theorie over de terroir en samenhang van de diversiteit van planten
 • Wegbermen
 • Kalkgrasland
 • Bosflora
 • Orchideeën grasland
6 Woensdag 18-5-2022 Aanleg en beheer vaste weide
 • Theorie over de aanleg van bloemrijke graslanden
Cruijdt Hoeck kweker

Twan Stemkens

7 Zondag 22-5-2022 Aanleg en beheer vaste weide
 • Excursie naar diverse bloeirijke graslanden
Cruijdt Hoeck kweker

Twan Stemkens

8 Zondag 19-6-2022 Aanleg eenjarige bloemakkers

Plantenkennis

 • Aanleggen van 1 jarig kruidachtige drachtweide
 • Zomerbloeiers
Bekijken en beoordelen van de zaadmengsels
9 Zondag 11-9-2022 Plantenkennis
 • Najaar bloeier
10 Woensdag 12-10-2022 Afsluiting en examen
 • Plantenkennis toets
 • Presentatie van eigen drachtgebied (6 minuten)

Locaties:

Bezoekerscentrum Leudal BCL                   Kasteel Aerwinkel

Roggelseweg 58                                             Aerwinkelsallee 1
6081 NP Haelen                                            6061 GT Posterholt

Carbon6                                                         Twan Stemkens

Kloosterweg 1                                                Maasweg 7

6412 CN Heerlen                                           6086 CA NEER

t’ Zoemhukske

kasteellaan 3,

5961 BW Horst.