Hallo leden,

Er is weer een bestuursvergadering geweest, dus tijd om jullie een update te geven van wat er speelt binnen het bestuur.

Imker café  

Op 28 april staat het volgende imker café gepland. We hebben voor die avond een interessante spreker uitgenodigd, Christian Klander. Christian zal tijdens dit imker café ingaan op de genetica van koninginnen, en met name over VSH eigenschappen van bijen. VSH staat voor Varroa Sensitive Hygiene. Over het algemeen wordt het hygiëne gedrag van bijen gezien als een voorwaarde om mijtenproductie tegen te gaan. Dit gedrag berust op 2 peilers:

  1. het vermogen van bijen om moedermijten, die dochters hebben voortgebracht in de cel met de bijenpop te detecteren en vervolgens het gesloten broed te voorzien van een gaatje in de celdeksel;
  2. het vermogen om de open gebeten cellen leeg te ruimen. Hierbij sneuvelen de nog niet volwassen mijtendochters;

Als deze twee eigenschappen bij werksters aanwezig zijn zal de varroa druk in een bijenvolk afnemen. Binnen onze vereniging gaan we proberen om bijenvolken te creeeren met meer VSH eigenschappen.

Het belooft een interessante avond te worden waar we veel kunnen leren! Noteer 28 april om 19:30 vast in je agenda!

Jeugdcursus

Afgelopen zondag 10 april is de jeugdcursus weer van start gegaan. Een aantal enthousiaste leden van onze vereniging hebben deze cursus samen met Anja Akkermans vorm gegeven. Er is schitterend instructie materiaal gemaakt dat elk kind in een klapper tot zijn beschikking heeft gekregen. Dit materiaal is echt iets waar we als vereniging super trots op zijn! Onze jeugdcursus is ook de enige jeugdcursus in Nederland onder de vlag van de NBV. De cursus is zeer gevarieerd er is zowel aandacht voor theorie als ook praktijk.

EU Registratie van bijenvolken

De EU registratie van bijenvolken is al lang een discussie punt in Nederland. In vele Europese landen is de registratie van bijenvolken al een feit, en ook in Nederland zal dat vanaf 2023 een verplichting worden. De registratie zal plaats vinden door een overheidsorgaan. Zowel de overheid als veel imkerverenigingen vinden dat het aantal bijenvolken beter inzichtelijk moet zijn. De toekenning van EU-subsidies voor de bijenhouderij is bijvoorbeeld gebaseerd op het aantal bijenvolken per lidstaat.

Wat houdt deze registratie precies in voor de individuele imker? Hoe ziet de registratie eruit? We kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn. Tijdens het imker café van 25 augustus zal Arie Kreike ons alles vertellen over de registratie van bijen volken. Noteer deze datum alvast!